Veřejné zakázky

Nákup multidimensionálního plynového chromatografu

Základní informace o veřejné zakázce

Název: Nákup multidimensionálního plynového chromatografu

ID profilu zadavatele: 7252010017224

Evidenční číslo ve Věštníku veřejných zakázek: VZ 217224

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: Na dodávky

Identifikace veřejné zakázky: P12V00020121

Předpokládaná hodnota: 3 200 000,- Kč

Datum zahájení: 14.6.2012

Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast: 3.7.2012 do 12.00

Otevírání obálek: 4.7.2012 ve 13.00

Stav řízení:  Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem

Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky

Stručný popis předmětu veřejné zakázky: Dodávka multidimensionálního plynového chromatografu pro skupinovou a detailní analýzu automobilových benzínů.

Seznam uchazečů:

AMEDIS, spol. s r.o., se sídlem Bobkova 786, 787, Praha 9, PSČ 198 00, IČ: 485 86 366, nabídková cena- 2.682.170,-Kč bez DPH, výpočtový faktor - 278.945.680

ROFA PRAHA s.r.o., se sídlem Pod Hájem 201, Tursko, PSČ 252 65, IČ: 480 29 220, nabídková cena - 3.199.359,-Kč bez DPH, výpočtový faktor - 249.550.002

ROFA SLOVENSKO spol. s r.o., se sídlem Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16, Bratislava 23,PSČ 820 03, IČ: 31 340 962, nabídková cena - 3.359.461,-Kč bez DPH, výpočtový faktor - 262.037.958

Vybraný uchazeč:

ROFA PRAHA s.r.o.

Se sídlem:    Pod Hájem 201, Tursko, PSČ 252 65
IČ:    480 29 220
Nabídková cena s DPH:    3.839.230,80 Kč
Nabídková cena bez DPH:    3.199.259,-Kč
Výpočtový faktor:    249.550.002

Dokumentace veřejné zakázky:

Příloha č.1 - krycí list

Příloha č.2 - struktura ceny

Příloha č.3 - čestné prohlášení

Příloha č.4 - návrh kupní smlouvy

VÝZVA k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky

Písemná zpráva zadavatele

ROFA PRAHA kupní smlouva

 

 

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..