Držitel / uchazeč

Výhody členství v Programu

Členství v Programu přináší držiteli celou řadu nesporných výhod právě v době, kdy na silně konkurenčním trhu čerpacích stanic je důležité zákazníkovi nabídnout o něco více než nabízejí ostatní prodejci pohonných hmot.

Jistota pro zákazníky

Prestižní Pečeť kvality může obdržet pouze ta čerpací stanice, která splňuje přísné požadavky na trvalou kvalitu pohonných hmot. Symbolem Pečeti kvality může držitel označit předepsaným způsobem výdejní stojany na čerpací stanici. Dále pak může držitel používat tento symbol při svých marketingových aktivitách. Jedná se o velmi silný argument pro zákazníky při rozhodování, u které čerpací stanice nakoupit pohonné hmoty.

Marketingová podpora Programu

Program Pečeť kvality je navíc dlouhodobě podporován i cílevědomými marketingovými aktivitami. Společnost SGS Czech Republic bude trvale usilovat o budování povědomí o Programu Pečeti kvality a o další zvyšování jeho prestiže. V rámci propagace bude aktivně rozvíjet marketingové aktivity (tiskové konference, rozhovory, odborné články na téma kvalita pohonných hmot, mediální kampaně, výstupy v rozhlasu a televizi). Široká veřejnost bude informována o tom, jaké škody na vozidlech můžou způsobit nekvalitní pohonné hmoty.

Přehled o kvalitě prodávaných pohonných hmot

Každý člen Programu je pravidelně informován o kvalitě jím prodávaných pohonných hmot. V případě, že by z nějakého důvodu docházelo ke zhoršování kvality, je vlastník čerpací stanice neprodleně informován a také je mu poskytnuto poradenství o možné příčině vzniku neshody a navrženo řešení. Díky tomu má držitel Pečeti kvality dostatek času situaci řešit a předejít tak závažným problémům v budoucnu.

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..