Dotazy z praxe

Dotazy z praxe

Jaká je kvalita pohonných hmot, u kterých čerpacích stanic tankovat?

Mám podezření, že jsem natankoval nekvalitní palivo, co mám udělat?

Prosím Vás o pokud možno přesné definování rozdílu mezi LTO a motorovou naftou. Může při jízdě na LTO v běžném naftovém motoru dojít k poškození?

Jak dlouho lze skladovat motorová paliva – naftu? Našel jsem kanystr s naftou po 6 letech skladování.

Jak dlouho vydrží benzin natural v nádrži automobilu beze změny svých chemických vlastností?

 


 

Jaká je kvalita pohonných hmot, u kterých čerpacích stanic tankovat?

Kvalitní pohonné hmoty zaručeně zajistíte nákupem na čerpacích stanicích s označením Pečeť kvality. Tou jsou označeny čerpací stanice, na kterých je pravidelně SGS kontrolována kvalita prodávaných pohonných hmot.

? nahoru


Mám podezření, že jsem natankoval nekvalitní pohonné hmoty co mám udělat?

Pokud máte pochybnosti o kvalitě natankovaných pohonných hmot, urychleně s dokladem o nákupu pohonných hmot uplatněte reklamaci na čerpací stanici, kde jste takové pohonné hmoty natankovali. Doporučujeme se řídit platným reklamačním řádem (u čerpacích stanic s Pečetí kvality byl řád prověřen v rámci auditu a je spolehlivou zárukou nestranného přístupu při řešení reklamace), dohodnout se na způsobu a podmínkách odběru vzorku pohonných hmot z nádrže vozidla (pokud tak neučiníte, jen těžko budete později prokazovat eventuelně vzniklou škodu). Pokud se s provozovatelem čerpací stanice nedohodnete, obraťte se s podnětem na nejbližší inspektorát České obchodní inspekce. Pokud máte zájem o rozbor pohonných hmot, obraťte se přímo na naše laboratoře, kde si můžete přímo domluvit rozsah rozboru a jeho cenu i způsob předání vzorku.

? nahoru

 

Prosím Vás o pokud možno přesné definování rozdílu mezi LTO a motorovou naftou. Může při jízdě na LTO v běžném naftovém motoru dojít k poškození?

V případě pohonných hmot i maziv je nutno se řídit doporučením výrobce vozidla. LTO jsou určeny pro topení a nikoli pro pohon vozidel. Je to jiný produkt (s výševroucími podíly, které se obtížněji spalují) než motorová nafta a jsou na ně kladeny daleko mírnější kvalitativní požadavky než na MN. Proto LTO nejsou vhodné pro pohon vozidel. LTO mohou mít kromě vyššího obsahu síry i vyšší obsah vody, mechanických nečistot atd., možné poškození motoru si lze domyslet. Proto jeho používání pro pohon vozidel zcela jednoznačně nedoporučujeme.

? nahoru

 

Jak dlouho lze skladovat pohonné hmoty – naftu? Našel jsem kanystr s naftou po 6 letech skladování.

Motorová nafta je vcelku stabilní směs uhlovodíků. Ke změnám motorové nafty při skladování dochází na světle nebo v přítomnosti vlhkosti nebo za vhodných podmínek pro působení mikroorganizmů. Pokud byl kanystr skladován v suchém prostředí a při relativně stálé teplotě v těsném kanystru, nemělo by ke zhoršení kvality dojít. Přesto doporučujeme naftu "prohlédnout", zda u dna není nějaký kal nebo volná voda (to je největší nebezpečí pro vstřikovací čerpadlo) či mechanické nečistoty. V případě použití v zimním období se přesvědčte opět "prohlídkou", že Vaše nafta má zimní vlastnosti (letní nafta bude při teplotách pod 0°C zakalená).

V souvislosti s tímto dotazem dodáváme, že motorová nafta s přídavkem biosložky není určena pro dlouhodobé skladování a její prodejci doporučují spotřebu do tří měsíců.

? nahoru

 

Jak dlouho vydrží benzin natural v nádrži automobilu beze změny svých chemických vlastností?

Automobilový benzin je směsí uhlovodíků s bodem varu běžně 30 až 210°C a tato chemická směs není určena k dlouhodobému skladování v nádrži automobilu. Domnívám se, že půl roku skladování v automobilu je limitující, neboť dochází k odpaření těkavých složek a následně může být problém se startovatelností motoru, navíc s ohledem na těkavost je distribuována u čerpacích stanic sezónní kvalita benzinů. Dlouhodobým skladováním benzinu se mohou tvořit usazeniny a jiné nestabilní látky, které následně zanášejí spalovací prostor.

 

? nahoru

Mám dotaz ohledně paliva "E85"Vlastním Mercedes Benz CLS 500. Je to osmiválec o obsahu 500 cm3 a výkonu cca 310 PS, r.v. 2005 a má 16 svíček.Mohu v tomto voze používat již zmíněné palivo E85 ?Jestli-že ano, tak jestli míchat z naturalem a nebo čisté a nebo toto palivo je pro tento vůz nevhodné?
 

V automobilu je třeba používat palivo stanovené výrobcem, na které bylo homologováno z hlediska výkonu, spotřeby a emisí. Pokud se jedná o benzinový motor používejte palivo jako palivo automobilový benzin doporučené oktanové hladiny. Pro palivo Ethanol E-85 jsou vozidla speciálně upravená a označovaná „Flexi fuel“, jednak z hlediska spalovacích podmínek a optimálního výkonu a spotřeby, emisí a ochrany životního prostředí a také z hlediska materiálové kompatibility. Ehanol E-85 má odlišné vlastnosti ve srovnání se standardních automobilovým benzinem (nižší energetická hodnota, nižší těkavost, odlišný vliv na materiály) a z výše uvedených důvodů možné nekompatibility s vozidlem a životním prostředím není vhodné ho používat samotné a ani ve směsi s bezolovnatým benzinem v ostatních typech vozidel.
 

? nahoru

Četl jsem na Vašich stránkách, že doporučujete skladovat motorovou naftu s přídavkem biosložky max. 3 měsíce. Máte tím na mysli klasickou motorovou naftu? Nebo jen bio naftu, popř.eko naftu? Slyšel jsem také poznatky od lidí, kteří už naftu s přísadou bio složky skladovali, že i po roce byla v pořádku. Prý je ale vhodné přidávat do nadrže aditiva. Mám totiž doma v garáži 2 plechové sudy klasické nafty, ne bionafty, tento týden natankované a tak se bojím, abych např.na jaře, až budu přečerpávat nezničil svůj automobil (Škoda Octavia TDi PD).
 

Doporučená doba skladování 3 měsíce vychází z doporučení výrobců motorové nafty a týká se nafty s obsahem FAME do 7%obj. podle evropské normy ČSN EN 590. Skladovatelnost motorových paliv je popsána v ČSN 656500, kde jsou v článku 5 popsány podmínky pro skladování a doporučená skladovací doba: Je tam uvedeno, že : „Záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje ve smyslu §620, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, lze v případě motorových paliv uvedených v tabulce 1 (Bezolovnatý automobilový benzin, Motorová nafta, Methylestery mastných kyselin (FAME), Směsná motorová nafta ,Ethanol E85 v kvalitě podle příslušných jakostních norem ), uplatnit pouze v tom případě, že zboží je skladováno v uzavřené nádobě za nepřístupu světla a vzduchu při teplotě 10 °C až 20 °C. Nebudou-li výše uvedené podmínky dodrženy, je doporučená doba použitelnosti motorového paliva uvedena v tabulce(pro motorovou naftu jsou uvedeny 3 měsíce)“. Pro motorovou naftu je uvedena poznámka1) 1) Při používání a skladování motorové nafty je třeba mít na paměti také to, že se v průběhu roku mění její nízkoteplotní vlastnosti v souladu s platnou normou – na trh jsou dodávány třídy B, D a F pro mírné klima v souladu s termíny podle bodu NA.3 Národní přílohy ČSN EN 590. Při používání letní motorové nafty (třída B) v přechodovém nebo zimním období se mohou objevit problémy s oddělováním parafinických úsad, případně ztráta funkčnosti vlivem jejího zatuhnutí.
 

? nahoru

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..