Divize paliv a maziv

Mobilní laboratoř

Jedná se o vozidlo vybavené pro testování paliv. Přístroje poskytnou velmi rychle informace o vlastnostech paliv a případných kontaminacích. Vybavení laboratoře umožňuje odběr vzorku a provedení zkoušek přímo u zákazníka, včetně okamžitého vydání zkušebního protokolu.

Základní přístrojové vybavení:

  • destilační přístroj umožňuje stanovení destilační křivky, která charakterizuje složení paliva a ukazuje na jeho případnou kontaminaci
  • bod vzplanutí je bezpečnostní charakteristikou motorové nafty, ovlivnitelnou kontaminací benzinem
  • filtrovatelnost motorové nafty ukazuje na její průchodnost palivovým filtrem za nízkých teplot, její význam roste při náhlém a extrémním poklesu teplot
  • tlak par benzínu vyjadřuje jeho těkavost, která ovlivňuje nastartování zážehového motoru v zimním období a provozní bezpečnost při manipulaci, či ztráty benzinu v letním období
  • hustota je jednoduchým, snadno kontrolovaným parametrem, její hodnota jednoduše prokazuje významnější vzájemné kontaminace benzinu a nafty
  • obsah vody stanovený titrací podle Karl Fischera je důležitým parametrem pro přesné vyjádření kontaminace paliva

Univerzální analyzátory

  • analyzátor motorové nafty – vyhodnocením infračerveného spektra motorové nafty lze stanovit mimo jiné složení (methylester mastných kyselin - MEŘO, zvyšovač cetanového čísla, polyaromáty) a cetanové číslo;
  • analyzátor automobilového benzínu – vyhodnocením infračerveného spektra automobilového benzínu se určí oktanové číslo jak výzkumnou, tak motorovou metodou, dále typy uhlovodíků v benzínu obsažené a obsah kyslíkatých látek, včetně obsahu bioethanolu.

U obou analyzátorů byla ověřena shoda s výsledky naměřenými klasickými zkouškami. Použité databáze vstupních dat pravidelně aktualizujeme v závislosti na změnách složení vyráběných paliv a na výskytu kontaminací paliv v síti čerpacích stanic.
 

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..