Aktuality

Aktuality

PEČEŤ KVALITY MÁ ZELENOU

Společnost ČEPRO, a.s. zahájila na vybraných čerpacích stanicích své sítě EuroOil prodej paliv s vysokým obsahem bioložky, paliva E85 určeného pro zážehové motory a paliva SMN30 pro motory vznětové.

SGS pověřena řešením projektu „Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv“

V rámci programu ALFA vypsaném Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) byla SGS Czech Republic,s.r.o., Divize paliv a maziv pověřena řešením projektu s názvem “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“.
Tento projekt bude Divize paliv a maziv řešit ve spolupráci s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha. Projekt se bude zabývat zjišťováním významných odchylek v jakosti a užitných vlastnostech automobilových benzinů a motorové nafty a zjištěním produktů, které tyto odchylky způsobují.
Pro vyhodnocení budou použita dostupná statistická data a analytické laboratorní metody. Kromě vlivu zneužívaných produktů na jakost automobilových benzinů a motorové nafty se bude zjišťovat jejich vliv na užitné vlastnosti zážehového a vznětového motoru a jejich emisní charakteristiky.
Doba řešení je stanovena na 30 měsíců. Projekt “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

V případě zájmu o detailnější informace kontaktujte:

Ing.Vladimír Třebický,CSc.
vedoucí inspekčního a certifikačního orgánu
e-mail: vladimir.trebicky@sgs.com


SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv

Pečeť kvality - platná ochranná známka

V roce 2010 byla představena inovovaná forma Pečeti kvality, která informuje zákazníka čerpací stanice o tom, že na čerpací stanici natankuje kvalitní pohonné hmoty, jejichž kvalita je pravidelně kontrolována nezávislou celosvětově uznávanou společností SGS a jež jsou dlouhodobě ve shodě s evropskými normami.

SGS na Mezinárodním roce chemie 2011

Na prostranství mezi budovami Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Národní technické knihovny v Technické ulici v pražských Dejvicích proběhla 18. května show „Chemie a paliva“.

SGS na PETROLsummitu

Společnost SGS prezentovala na PETROLsummitu vývoj kvality pohonných hmot v ČR za rok 2010.

Fúze SGS a ÚPM

Společnost SGS Czech Republic s.r.o. a Ústav paliv a maziv, a.s. se sloučily vnitrostátní fůzí. Právní účinky tohoto aktu nastaly dne 1.8. 2010 a právním nástupcem obou společností se stává SGS Czech Republic s.r.o. Více podrobností v příloze.

Nový program Monitoring výměny motorového oleje

Program kvality „Monitoring výměny motorového oleje“ je novinka, která usnadní motoristům výběr autoservisu, kde je kvalita výměny kontrolovaná a kde se provádí výměna motorového oleje správně.

SGS přispěla na dvě sociální auta v Praze

SGS poskytla finanční příspěvek na dvě sociální auta pro Centrum sociálních služeb Praha 2 a pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. Tímto se SGS Czech Republic stává nezištným pokytovatelem pomoci pro lidi, kteří potřebují sociální a ošetřovatelsé služby.

Tisková konference představila inovovaný Program Pečeti kvality

Společnost SGS Czech Republic představila široké veřejnosti inovovaný Program Pečeť kvality 2010. Stalo se tak za hojné účasti zástupců médií. Spolu s Programem byla také oficiálně představena nová podoba Pečeti a webové prezentace projektu na adrese www.dobrapumpa.cz.

Inspekční orgán společnosti prošel dohledovým auditem

Auditoři Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. přezkoumali funkčnost systému kvality a plnění kritérií normy ČSN EN ISO 17 020.

1x1px
stránka: 1 2 3

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..