Aktuality

Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019

Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS Czech Republic o spolupráci na kontrole pohonných hmot. Cílem je zajistit a nabídnout zákazníkům čerpacích stanic MOL palivo nejvyšší kvality. Program Pečeť kvality každoročně zkontroluje až šest tisíc vzorků paliv na zapojených stanicích. Jejich počet se nově rozrůstá na 931 přistoupením MOL coby druhé nejsilnější sítě u nás. Kontrolou pohonných hmot v průběhu letošního roku projde všech 304 stanic MOL, které při splnění podmínek obdrží logo Pečeť kvality.

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS Czech Republic a dalších podporujících firem slavnostně předány klíče od sociálního vozidla Dacia Dokker paní Mgr. Tereze Zámrské, vedoucí Domu seniorů Slunné stáří pro okamžité využití.

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu kontroly kvality motorových paliv, který je veřejnosti známý pod ochrannou známkou Pečeť kvality, rozhodla finančně podpořit nákup nového sociálního vozidla Dacia Dokker, tentokrát určeného pro Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Toto vozidlo bude aktivně pomáhat při zajišťování široké nabídky služeb lidem s autismem.

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM DISTRIBUČNÍM ŘETĚZCI SE NYNÍ NOVĚ PREZENTUJÍ TAKÉ NA MOBILNÍ LABORATOŘI SGS.

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality motorových paliv, který je veřejnosti známý pod ochrannou známkou Pečeť kvality, rozhodla podpořit Oblastní spolek Českého Červeného kříže Praha 9 a finančně se podílet na nákupu nového sociálního vozidla Dacia Dokker. Ten bude aktivně pomáhat při zajišťování základních potřeb lidem v nouzi v dané lokalitě.

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích“ na Českém trhu dochází ke změně vizualizace ochranné známky, která úspěšné splnění podmínek programu reprezentuje. Nový grafický formát má více podpořit čitelnost údajů, jasné sdělení o zaměření programu a také soulad s globálními standardy poskytovatele - společnosti SGS GROUP, která je na českém trhu zastupována společností SGS Czech Republic.

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná, oprávnění schvalovat postupy odběru vzorků minerálních olejů a jejich analýzu u provozovatelů daňových skladů v souvislosti s plněním podmínky měření množství minerálních olejů, jenž vstupují a vystupují z daňového skladu.
Jedná se o oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních.
Informace uvedena na stránkách Celní správy.

Stanovení detergentních vlastností automobilových paliv

Společnost SGS Czech Republic zavedla, jako jediná laboratoř v naší zemi, nové způsoby zkoušení detergentních vlastností motorových paliv – automobilových benzínů.
Dosud se benzin a motorová nafta zkoumaly jen z hlediska jejich složení, hodnoty oktanového nebo cetanového čísla nebo obsahu síry. Nová metoda podle mezinárodních standardů CEC ukáže, kolik usazenin při provozu na určitý typ paliva v motoru zůstane.

SGS dokončila řešení projektu „Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv“

Za podpory Technologické agentury České republiky (TA ČR) SGS Czech Republic, s.r.o., divize paliv a maziv, dokončila řešení projektu s názvem “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“.

SGS Czech Republic s.r.o. zvítězila v tendru na rozbor paliv pro Českou obchodní inspekci

Rozbory paliv zajistí společnost SGS

(Praha, 3. květen 2013) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Vladimír Velčovský podepsal smlouvu s RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.

1x1px
stránka: 1 2 3

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..