Motorista

Co musí držitel s Pečetí splnit

Před získáním Pečeti

Pečeť kvality není snadné získat. Než ji majitel čerpací stanice umístí na výdejní stojany, musí absolvovat celou řadu kontrol a testů. Ty mají za cíl prověřit, zda jsou na takové čerpací stanici splněny všechny podmínky pro prodej kvalitních pohonných hmot, zda existuje reklamační řád, o který se zákazník v případě problémů může bez obav „opřít,“ zda je provozovatel dostatečně pojištěn pro případ způsobení škody svým zákazníkům, a pohonné hmoty skutečně splňují příslušné evropské normy.

Po získání Pečeti

Po získání Pečeti kvality jsou pak testy zaměřeny především na to, zda prodávané pohonné hmoty skutečně dlouhodobě splňují příslušné evropské normy. Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot samozřejmě musí držitel Pečeti dodržet po celou dobu jeho účasti v Programu. Pohonné hmoty jsou průběžně testovány. Motorista tak má jistotu, že v žádném případě nedochází k pozvolnému zhoršování jejich kvality.
Pokud by se stalo, že držitel Pečeti přestane plnit podmínky pro její udělení, je mu jeho členství v Programu pozastaveno. Majitel čerpací stanice má na základě smlouvy povinnost informovat o tom své zákazníky prohlášením přímo na čerpací stanici. A pokud by bylo zjištěno, že kvalita pohonných hmot neodpovídá příslušným normám, pak je čerpací stanici samozřejmě právo používat symbol Pečeť kvality okamžitě odebráno.

Jak kvalitní musí pohonné hmoty být?

Pohonné hmoty musí být v souladu s příslušnými evropskými normami. Při vyhodnocování celkové statistiky platí pravidlo „98+2“. To znamená, že je možné, aby byla u dvou vzorků ze sta zjištěna drobná odchylka v kvalitě, pokud neprodleně dojde k jejímu odstranění.
Pokud tomu tak není, oprávnění používat symbol Pečeť kvality může být v souladu s podmínkami Programu pozastaveno nebo i odebráno. A právě díky tomu má motorista jistotu, že tankování na čerpacích stanicích s Pečetí znamená kupovat zaručeně kvalitní paliva.

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv..

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná,..