Držitel / uchazeč

Co musí držitel splnit?

Každý účastník Programu, který podepíše smlouvu, se podrobí v první fázi auditu, který je prováděn nejen centrálně, ale i na vybraných čerpacích stanicích sítě. Tento vstupní audit zhodnotí především technické podmínky a procesy ovlivňující kvalitu prodávaných kapalných pohonných hmot.
Pečeť kvality uchazeč získá poté, co bude u vzorků v období po sobě jdoucích 3 měsíců od uzavření smlouvy dosaženo u vybraných ukazatelů 100% shody výsledků měření s jakostními normami. Platí zde pravidlo „98+2“. To znamená, že u 2 vzorků ze 100 může být zjištěna drobná odchylka v kvalitě; při následné kontrole musí být kvalita již naprosto v pořádku. Pokud tomu tak není, oprávnění používat symbol Pečeť kvality nemůže být v souladu s podmínkami Programu uděleno. To platí i poté, co uchazeč Pečeť kvality získá. Pokud nebude 100% shoda stabilně dosahována, společnost SGS má právo přistoupit k odebrání Pečeti kvality a smlouvu jednostranně vypovědět.
Podmínky Programu Pečeť kvality naleznetev tomto dokumentu.

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv..

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná,..