Aktuality

Stanovení detergentních vlastností automobilových paliv

 

 
Stanovení detergentních vlastností automobilových paliv
Společnost SGS Czech Republic zavedla, jako jediná laboratoř v naší zemi, nové způsoby zkoušení detergentních vlastností motorových paliv – automobilových benzínů.
Dosud se benzin a motorová nafta zkoumaly jen z hlediska jejich složení, hodnoty oktanového nebo cetanového čísla nebo obsahu síry. Nová metoda podle mezinárodních standardů CEC ukáže, kolik usazenin při provozu na určitý typ paliva v motoru zůstane.
 
Organizace CEC
The Coordinating European Council (CEC) je uznávaná mezinárodní organizace zabývající se vývojem zkušebních postupů pro ověřování vlastností automobilových paliv, maziv a převodových kapalin. CEC zajišťuje mimo jiné také poskytování referenčních kapalin (paliv a maziv) pro své testy.
Metodika CEC předepisuje realizaci komplexních testů výhradně na vybraných konceptech motorů Mercedes-Benz, pro které byly vyvinuty zkušební metody zkoušení detergentních vlastností motorových paliv na brzdových stanovištích.
 
Testy detergentních vlastností automobilových benzínů
Čistota sacího ventilu v motoru MB M102E – Inlet Valve Cleanliness in MB M102E dle metodiky CEC F-05-93
Zkouška je prováděna na atmosférickém čtyřdobém čtyřválcovém motoru Mercedes Benz M102E s dvouventilovou mechanikou se vstřikováním paliva BOSCH KE-JETRONIC (obsah 2,3 l; 100 kW / 5 100 min-1; 198 Nm / 3 500 min-1)
 
Tendence tvorby úsad na sacích ventilech – Deposit Forming Tendency on Intake Valves dle metodiky CEC F-20-98
Zkouška je prováděna na čtyřdobém čtyřválcovém nepřeplňovaném motoru Mercedes Benz M111 se čtyřventilovou mechanikou s vícebodovým vstřikováním paliva (obsah 2,0 l; 110 kW / 5 500 min-1; 210 Nm / 4 000 min-1).
 
Metody stanovení jsou navrženy tak, aby bylo možné vyhodnotit náchylnost některých automobilových paliv na tvorbu úsad ve spalovacích motorech, respektive prokázat schopnost detergentních přísad omezit nebo zabránit tvorbě úsad, přičemž je mechanicky zabráněno otáčení ventilů během zkoušky pro zvýraznění množství úsad na nich.
Test v trvání 60 hodin se skládá z 800 cyklů po 270 vteřinách, simulující městský provoz. Výsledek je vyjádřen kvantitativně, hmotností úsad na jednotlivých sacích ventilech, které se pomocí přesných analytických vah zváží nejprve před testem a pak po něm, aby mohl být stanoven rozdíl v množství usazenin; a kvalitativně vyhodnocením množství a charakteru úsad na sacích ventilech podle stanovené stupnice. Po zkoušce je navíc přesně definovaným způsobem stanovováno i množství úsad ve spalovacím prostoru jednotlivých válců. Ze spalovacího prostoru hlavy motoru, z koruny pístu a spalovacího prostoru válce a těsnění hlavy jsou uvolněny, za pomoci speciálního přípravku odsáty a následně zváženy vytvořené úsady.
 
Odborné předpoklady, akreditace a certifikace
Stávající testy jsou průběžně udržovány s trvalým důrazem na zajištění jejich kvality a zachování vysoké důvěrnosti mezi zúčastněnými stranami, kterými jsou přední výrobci motorových paliv, olejů a kapalin a společnosti, zabývající se vývojem, testováním a kontrolou aditiv pro motorová paliva a oleje. Zkušební laboratoř musí proto z tohoto hlediska splňovat přísné podmínky – testy být akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a pracoviště musí pracovat v systému kvality podle standardu ČSN EN ISO 9001:2008.
Po splnění předchozích základních podmínek je nezbytným předpokladem rovněž absolvování každoročního mezilaboratorního porovnání (tzv. kruhových zkoušek). Námi naměřené hodnoty úsad i jejich hodnocení (inlet valve rating) byly naprosto srovnatelné s výsledky ostatních laboratoří a dosáhli jsme v obou metodikách výborného hodnocení.  
 
Dirty-up & Clean-up Test
V modifikovaném Dirty-up & Clean-up testu(znečisti & vyčisti), která vychází z těchto metodik, je v první části testu motor po dobu 60 hodin provozován s jedním palivem (případně referenčním palivem se zvýšeným podílem složek tvořící zvýšené úsady – definované zanášení) a pak ve druhé části stejnou dobu provozován na palivo s detergentní přísadou (čištění) a výsledkem je kvantitativní stanovení množství zbývajících úsad spojené s určením množství a charakteru úsad na sacích ventilech podle stanovené stupnice.
Testy podle této metodiky lze samozřejmě provádět se standardními benzíny bez aditivace a následně ve druhé části po přidání detergentní přísady ověřit její účinnost. Pevně věříme, že tyto testy významně rozšíří možnosti dokazování prémiových vlastností paliv ve srovnání se standardní kvalitou, a rovněž při vývojových aktivitách firem, které se vývojem a distribucí aditiv zabývají.
 
Spolupráce na mezinárodním poli
Motorová zkušebna SGS Czech Republic úzce spolupracuje se sesterskou motorovou zkušebnou SGS (Drive Technology Center – DTC) ve Schwechatu v Rakousku, která se nyní orientuje zejména na testy detergentních vlastností automobilových paliv určených pro naftové motory. V souvislosti s tím bylo vytvořeno kompetenční středisko SGS pro zkoušky CEC, které řídí provoz obou motorových zkušeben s cílem významného navýšení kapacity zkoušek, zvyšování zaměření na jednotlivé metody podle druhu paliva, zajištění odpovídajícího nárůstu profesionality personálu a s tím spojené zvýšené konkurenceschopnosti zkušeben SGS při získávání zakázek.
 
 

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv..

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná,..

Stanovení detergentních vlastností automobilových paliv

Společnost SGS Czech Republic zavedla, jako jediná laboratoř v naší zemi, nové..