Aktuality
Domů     Aktuality

Aktuality

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu kontroly kvality motorových paliv, který je veřejnosti známý pod ochrannou známkou Pečeť kvality, rozhodla finančně podpořit nákup nového sociálního vozidla Dacia Dokker, tentokrát určeného pro Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Toto vozidlo bude aktivně pomáhat při zajišťování široké nabídky služeb lidem s autismem.

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM DISTRIBUČNÍM ŘETĚZCI SE NYNÍ NOVĚ PREZENTUJÍ TAKÉ NA MOBILNÍ LABORATOŘI SGS.

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality motorových paliv, který je veřejnosti známý pod ochrannou známkou Pečeť kvality, rozhodla podpořit Oblastní spolek Českého Červeného kříže Praha 9 a finančně se podílet na nákupu nového sociálního vozidla Dacia Dokker. Ten bude aktivně pomáhat při zajišťování základních potřeb lidem v nouzi v dané lokalitě.

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích“ na Českém trhu dochází ke změně vizualizace ochranné známky, která úspěšné splnění podmínek programu reprezentuje. Nový grafický formát má více podpořit čitelnost údajů, jasné sdělení o zaměření programu a také soulad s globálními standardy poskytovatele - společnosti SGS GROUP, která je na českém trhu zastupována společností SGS Czech Republic.

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná, oprávnění schvalovat postupy odběru vzorků minerálních olejů a jejich analýzu u provozovatelů daňových skladů v souvislosti s plněním podmínky měření množství minerálních olejů, jenž vstupují a vystupují z daňového skladu.
Jedná se o oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních.
Informace uvedena na stránkách Celní správy.

Stanovení detergentních vlastností automobilových paliv

Společnost SGS Czech Republic zavedla, jako jediná laboratoř v naší zemi, nové způsoby zkoušení detergentních vlastností motorových paliv – automobilových benzínů.
Dosud se benzin a motorová nafta zkoumaly jen z hlediska jejich složení, hodnoty oktanového nebo cetanového čísla nebo obsahu síry. Nová metoda podle mezinárodních standardů CEC ukáže, kolik usazenin při provozu na určitý typ paliva v motoru zůstane.

SGS dokončila řešení projektu „Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv“

Za podpory Technologické agentury České republiky (TA ČR) SGS Czech Republic, s.r.o., divize paliv a maziv, dokončila řešení projektu s názvem “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“.

SGS Czech Republic s.r.o. zvítězila v tendru na rozbor paliv pro Českou obchodní inspekci

Rozbory paliv zajistí společnost SGS

(Praha, 3. květen 2013) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Vladimír Velčovský podepsal smlouvu s RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.

PEČEŤ KVALITY MÁ ZELENOU

Společnost ČEPRO, a.s. zahájila na vybraných čerpacích stanicích své sítě EuroOil prodej paliv s vysokým obsahem bioložky, paliva E85 určeného pro zážehové motory a paliva SMN30 pro motory vznětové.

SGS pověřena řešením projektu „Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv“

V rámci programu ALFA vypsaném Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) byla SGS Czech Republic,s.r.o., Divize paliv a maziv pověřena řešením projektu s názvem “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“.
Tento projekt bude Divize paliv a maziv řešit ve spolupráci s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha. Projekt se bude zabývat zjišťováním významných odchylek v jakosti a užitných vlastnostech automobilových benzinů a motorové nafty a zjištěním produktů, které tyto odchylky způsobují.
Pro vyhodnocení budou použita dostupná statistická data a analytické laboratorní metody. Kromě vlivu zneužívaných produktů na jakost automobilových benzinů a motorové nafty se bude zjišťovat jejich vliv na užitné vlastnosti zážehového a vznětového motoru a jejich emisní charakteristiky.
Doba řešení je stanovena na 30 měsíců. Projekt “Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

V případě zájmu o detailnější informace kontaktujte:

Ing.Vladimír Třebický,CSc.
vedoucí inspekčního a certifikačního orgánu
e-mail: vladimir.trebicky@sgs.com


SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv

1x1px
stránka: 1 2

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..

OCHRANNÁ ZNÁMKA PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV VSTOUPILA DO ROKU 2017 V NOVÉM GRAFICKÉM VIZUÁLU

Po sedmi letech od úspěšného zavedení programu „Pečeť kvality motorových paliv..

Novou oprávněnou osobu podle § 59 odst. 13 Zákona o spotřebních daních

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala jako první, a zatím jediná,..